شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف بخش رایانه اداره تغذیه

١- اعلام آمار غذایی به شرکت طرف قرارداد طبخ و توزیع غذا، دو روز قبل از طبخ

٢- راهنمایی دانشجویان در کار با سیستم تغذیه از قبیل: فعال کردن سیستم تغذیه، افزایش اعتبار سیستم خدمات دانشگاه و ...

٣- تحویل کارت موقت تغذیه، در صورتی که اصل کارت دانشجویی، توسط دانشجو، مفقود شده یا شکسته باشد. مدت اعتبار کارت موقت حداکثر سه هفته از زمان تحویل خواهد بود که بسته به استفاده دانشجو از سیستم تغذیه، کم‌تر نیز می‌تواند باشد

٤- پاسخ‌گویی سیستمی به درخواست‌های تسویه حساب دانشجویان و اعلام بدهی یا طلب‌کاری ایشان در سیستم متمرکز تسویه حساب

٥- پشتیبانی نرم‌افزار سیستم تغذیه و هماهنگی با مرکز فاوای دانشگاه جهت ارتقای سیسیتم، رفع مشکل‌های پیش آمده یا تغییر در روند استفاده از سیستم تغذیه


5643 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه