شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف دانشجویان ناظرکنترل کیفی اداره‌ی تغذیه


1- نظارت بر بهداشت سالن:

- نظافت محوطه بیرونی غذاخوری

- نظافت کف سالن غذاخوری

- نظافت میز و صندلی

- جمع‌آوری به موقع ظروف غذا ازسالن

- نظافت سرویس‌های بهداشتی

2- نظارت بر رعایت بهداشت از طرف پرسنل شاغل در غذاخوری‌ها:

- استفاده از لباس کار مناسب

- عدم استعمال دخانیات در محیط کار

- نظافت مطلوب کف آشپزخانه

- شست‌وشوی کامل سینی‌های غذا

- شست‌وشوی کامل وسایل و تجهیزات مورد استفاده جهت آماده‌سازی و طبخ غذا

3- نظارت بر کیفیت غذای طبخ شده

- از جهت رنگ، طعم، بو و غیره

- کیفیت برنج طبخ شده، خورش‌ها، مرغ و غیره

4- نظارت بر نحوه کیفیت غذای در حال توزیع

- استفاده از لباس کار مناسب در هنگام توزیع غذا

- کنترل کمیت غذای توزیع شده

- توزیع غذا به صورت گرم

5- نظارت بر نحوه نگه‌داری و توزیع نان


5000 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه