شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

بخش تحقیق و توسعه اداره تغذیه


اهم وظایف این بخش

1- اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی

2- بهبود آنالیز غذایی

3- اصلاح روش‌های طبخ، آماده‌سازی و بهبود فرمولاسیون

4- به‌سازی محیط سالن‌های غذاخوری‌ها و آشپزخانه‌ها

5- برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی به کارکنان

6- تهیه پوسترها و بروشورهای آموزشی و تغذیه‌ای

5748 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه