شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

واحد کنترل کیفی اداره تغذیه


اهم وظایف:

١- کنترل تمام مواد غذایی خریداری شده از نظر:

  • داشتن علامت استاندارد روی کالا
  • تاریخ تولید و تاریخ انقضای محصول
  • کنترل علائم ظاهری محصول از نظر رنگ، طعم، مزه و ...

٢- کنترل مداوم محصول در طول مدت انبارداری و یا سردخانه‌گذاری

٣- کنترل و نظارت مواد غذایی در هنگام آماده‌سازی قبل از طبخ، هنگام طبخ، و زمان توزیع

٤- ارائه برنامه غذایی پیشنهادی به مسئولین مربوط در اداره تغذیه

٥- بازدیدهای روزانه از غذاخوری‌ها و نظارت بر کار دانشجویان ناظر

٦- رسیدگی به گزارش‌های دانشجویان ناظر از غذاخوری‌ها

٧- بازدید از مراکز و کارخانه‌های تولید محصولات غذایی

٨- انجام نظرسنجی دوره‌ای از دانشجویان و تهیه و ارائه گزارش‌های درخواست‌شده توسط سرپرستی اداره تغذیه

6706 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه