شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006مشاوره تغذیه به صورت رایگان، توسط خانم مهندس دادبخش (متخصص تغذیه از امریکا)، روزهای سه‌شنبه ساعت 8:30 تا 11:30 در این مرکز انجام می‌شود.

پذیرش با مراجعه حضوری متقاضیان است.

 

6057 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه