شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

واحد «بهداشت محیط» این مرکز، با هدف بهبود وضعیت بهداشتی خوابگاه‌ها، غذاخوری‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، تریاها و ... و از طریق جذب رابط (از میان دانشجویان) جهت کنترل و بررسی وضعیت بهداشتی اماکن فوق، فعالیت می‌کند.

نظارت بر نظافت عمومی، بهداشت فردی متصدیان و کارکنان خدمات، بهداشت غذا، و دفع حشرات و جانوران موذی در محل‌های فوق، و همچنین، اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی دانشجویان و کارکنان در زمینه مسائل بهداشتی - پزشکی (از طریق تهیه و توزیع بروشور، برگزاری کارگاه و باکس پیام بهداشت و سلامت سایت مدیریت دانشجویی) از وظایف این واحد است.

شماره تلفن داخلی ٤٧٣، آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شماست.

4734 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه