شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

واحد دندان‌پزشکی مرکز بهداشت و درمان، به صورت قرارداد با بخش خصوصی، فعالیت می‌نماید

این واحد روزهای زوج ساعت ٨:٣٠ تا ١٢:٣٠ آماده پذیرش مراجعین است

متخصص ارتدونسی روزهای دوشنبه ساعت ١٥ تا ١٧ حضور داشته و پاسخ‌گوی مراجعین است

خدمات این واحد، با تخفیف ٥٥% برای دانشجویان و ٤٥% برای کارکنان انجام می‌شود

این واحد، طرف قرارداد تمام بیمه‌های درمانی است

خدمات زیر در این واحد انجام می‌شود


این واحد با شماره تلفن داخلی ٤١١ پاسخ‌گوی سئوال‌های شماست.

4383 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه