شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه فجر سه

این خوابگاه برای آقایان است.

تعداد اتاق: ٢٠٤

تعداد دانشجویان ساکن: ٤٠٨

نام مسئول خوابگاه: آقای محمدرضا سهندی

مقطع تحصیلی دانشجویان ساکن: دانشجویان مقطع کارشناسی

سایر امکانات و فضا های خوابگاه:

  • تعداد سالن نمازخانه: ١
  • تعداد سالن مطالعه: ١
  • این خوابگاه دارای یک سالن بدن‌سازی مجهز است

4706 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه