شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف و مسؤلیت‌های اجرايي

1- نظارت کامل و دقیق بر نحوه‌ی عملکرد کارشناسان وام‌های تحصیلی، شهریه، خوابگاه و غیره

2- برقراری وام‌های تحصیلی و مسکن دانشجویان

3- پیگیری نامه‌های پوششی ارسالی به صندوق رفاه و معاونت دانشجویی و فرهنگی

4- پیگیری و نظارت دقیق بر رفع نواقص پرونده دانشجویان متقاضی وام

4822 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه