شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

معرفی اداره تغذیه

Nutrition_Office


 

اداره تغذیه وظیفه طبخ و توزیع غذا را به عهده دارد. در حال حاضر، پنج غذاخوری به نام‌های فجر، پردیس، یاس، میلاد، و مهر در سطح دانشگاه، مشغول تأمین غذای دانشجویان هستند. فعالیت‌های اداره تغذیه، حول دو محور کلی به شرح زیر است

١- تهیه مواد اولیه مرغوب برای طبخ غذا

٢- نظارت دقیق بر امر طبخ و توزیع بهداشتی غذا


در راستای تأمین این دو امر مهم، اداره تغذیه ملزم به رعایت تمام جوانب کار طبق لیست زیر است

١- تهیه لوازم و تجهیزات به روز

٢- آموزش بیش از پیش و مستمر کارکنان شاغل در غذاخوری‌ها

٣- راه‌اندازی آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و ... که به نوعی در ارتباط با تضمین سلامت افراد هستند

٤- ساخت و تجهیز ساختمان‌ها و فضاهای مناسب برای استفاده به عنوان غذاخوری

٥- در راستای سیاست‌های دانشگاه مبنی بر واگذاری غذاخوری‌ها به بخش خصوصی، اداره تغذیه و سایر بخش‌های ذیربط، باید با توجه به حساسیت‌های محیط‌های دانشجویی، دقت کافی در این خصوص داشته باشند.

 

6755 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه