شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006
اخبار

خیلی افراد به طور مرتب داخل گوش را تمیز می‌کنند امّا


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   انجام آزمایش در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

چرا نباید داخل گوش را تمیز کرد؟ | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه