شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006
اخبار  به استحضار می رساند پيرو اعلام نياز بسياري از همكاران و به جهت رفاه حال دانشگاهیان محترم ، مقرر شده است از تاریخ 93/3/21 هر هفته فقط چهارشنبه ها یک نفر کارشناس از آزمایشگاه دکتر بیگدلی جهت نمونه گیری از متقاضیان از ساعت 7 لغايت 9 صبح در محل مركز بهداشت حضور داشته باشد.بدیهی است هزینه هر آزمایش مطابق با تعرفه سازمان نظام پزشکی توسط کارشناس آزمایشگاه دریافت می گردد.

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   انجام آزمایش در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

انجام آزمایش در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه